DKM İnşaat, TUNEX ile Ödül Aldı

skdDKM İnşaat’ın üretimine başladığı TUNEX “Darbe Sesi Yalıtım Malzemesi”, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)’nin düzenlediği, İnovatif Sürdürülebilirlik Uygulamaları yarışmasında Çevresel İnovatif Uygulama kategorisinde “Teşvik Ödülü”ne layık görüldü. TUNEX; ‘Özgün Olma’, ‘Projenin Çevresel, Ekonomik, Sosyal Katkısı’, ‘Pazarda Talep Görme’, ‘Sürdürülebilir Olma’ gibi dört başlıkta değerlendirildi. Elastomerik kauçuk atıklarından %100 geri dönüşüm darbe sesi yalıtım malzemesi TUNEX, darbe sesi yalıtımının yanı sıra ısı yalıtımına da yardımcı oluyor. Atık geri kazanımı, yüksek enerji verimliliği ve tasarrufu ile binalarda düşük karbondioksit emisyonu sağlayan TUNEX’e ödül kazandıran diğer özellikleri şöyle sıralanıyor:
– LEED ve BREEAM puanlamasında üç temel kritere katkı,
– Üretim prosesinde kimyasal ve ısıl işlemler olmaması dolayısıyla çevreye zarar veren atık oluşmaması ile çevresel katkı,
– Ar-ge ve Üretim Departmanları yapılandırılması ile yeni istihdam,
– Ses – Gürültü Yalıtımı ve ısıl konfor ile sosyo-kültürel hayata olumlu etki,
– Proje kapsamında geliştirilecek ürünler ile yaşam kalitesini artırıcı çözümler ile sosyal katkı,
– Yerli üretim olması sayesinde ithalatı azaltıp ihracatı artırması ile ekonomik katkı.