Waterloc Yağmur Suyu Yönetim Sistemi

Artan şehirleşme ile birlikte geçirimsiz yüzeylerin artması, yerleşim alanlarımızı şiddetli yağışların yönetimi konusunda yetersiz bırakıyor. Yağmur suyunun yüzeysel akışa geçen miktarı şehir merkezlerinde %55 e ulaşıyor ve yağmur suyunun normal döngüsü içinde yeraltına sızması engelleniyor. Şehirlerde ki drenaj şebekelerinin yağmur sularının tümünü toplayacak kapasitede olmaması ve   mevcut drenaj yöntemlerinin yetersiz kalması nedeniyle,  sağanak yağışlar her geçen gün felakete dönüşüyor.

Nicoll tarafından geliştirilen yeni Waterloc yağmursuyu yönetim sistemi, içinden çıkılmaz hale gelen bu durumdan kurtulmak için,  kalıcı ve etkin bir çözüm getiriyor. Waterloc sistemi, sağanak yağışlar sonucu oluşan pik akışları bekleterek veya yağmursuyunu yeraltına sızdırarak,  geçirimsizliğin oluşturduğu olumsuz etkilerini telafi ediyor  ve  yüksek akış oranında çalışan yağmursuyu şebekelerine ilave yüklerin gelmesini engelliyor.

Yüksek boşluk oranına sahip Waterloc modüllerini istenilen ölçülerde birleştirilerek  bir rezervuar yapı oluşturulur. Kullanım amacına göre bu rezervuar yapının bütün yüzeyleri jeotekstil ve su geçirmez yapıya sahip jeomembran ile kaplanır. Düşey ve yanal yüklere karşı yüksek dayanımı sayesinde Waterloc sistemi yol altlarında,  park alanlarında veya yeşil alanlarda istenilen her hacimde güvenle uygulanabilir.

 

WATERLOC: TEK SİSTEM,  3 ÇÖZÜM

Bekletme Hazneleri ile taşkın ve sel risklerinden kurtulun!      

İnfiltrasyon ile suyun yaşam döngüsünü devam ettirin!    

Alternatif su kaynağı oluşturun!                          

1.  Regülasyon: Geçirimsiz yüzeylerin sebep olduğu sel ve taşkın gibi negatif etkileri dengelemek amacıyla; yağmur sularının  geçici olarak depolanarak kontrol altına alınması ve sonra kademeli olarak geçişin sağlanıp tahliye edilmesi.

2.İnfiltrasyon: Sürdürülebilir su ve arazi için  yapılaşmanın sebep olduğu geçirimsizliği Waterloc ile kontrol ederek suyun doğal yaşam döngüsünün devam etmesi sağlanır.

3 .Yağmursuyu Yeniden Kullanımı: Yağmur suyunun depolanarak çeşitli amaçlar için yeniden

Çevre dostu özellikler

  • BREEAM
  • LEED
  • Su Verimliliği
  • Yağmur Suyu Kontrolü

Ürün ile ilgili dokümanlar

Ürün ile ilgili videolar